opc_loader

Wensenlijst

De corona zelftesten zijn weer leverbaar. Bestel ze hier! OP=OP

Roter Noscapect 20 stuks

Artikelnr: 14137941

Helpt bij prikkelhoest of droge hoest.
Klik hier voor de bijsluiter RVG 02256

7,99
Zet op wensenlijst
  •   Gratis verzending vanaf 30 Euro
  •   Klanten waarderen ons met een 8.2
  •   Op werkdagen vóór 17:00 uur besteld, morgen verzonden
Kenmerken
Product type gezondheid:
Droge hoest
Beschrijving

Wat is Roter Noscapect, omhulde tabletten 15 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Roter Noscapect bevat per omhulde tablet 15 mg noscapinehydrochloridemonohydraat. Noscapine onderdrukt de hoestprikkel. Noscapine is niet geschikt bij hoest waarbij slijm wordt opgehoest. Roter Noscapect wordt gebruikt bij prikkelhoest of droge hoest.

Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is
Kinderen jonger dan 6 jaar: alleen op voorschrift van de arts.
Kinderen en adolescenten van 6 - 15 jaar: 3 tot 4 keer per dag 1 omhulde tablet.
Adolescenten vanaf 15 jaar en volwassenen: 3 tot 4 keer per dag 1 of 2 omhulde tablet(ten).

De tijdsduur tussen eventuele meerdere doseringen dient minimaal 4 uur te bedragen. Wijze van gebruik:

De omhulde tabletten in hun geheel doorslikken, desnoods met wat water. Niet stukbijten, omdat dan de bittere smaak van het geneesmiddel vrijkomt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Verschijnselen van overdosering zijn o.a. opwinding, angst, huiduitslag, misselijkheid, braken, duizeligheid, slaperigheid, ademhalingsproblemen, versnelde hartslag, stuipen en coma. Wanneer u te veel van dit middel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blister na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
De aangegeven dosering niet overschrijden.

Patiënten met een bepaalde stofwisselingsziekte (porfyrie) mogen dit middel alleen – met voorzichtigheid - gebruiken als er geen veiliger alternatief is. Noscapine kan namelijk de kans op een porfyrie-aanval doen toenemen. Indien uw klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Roter Noscapect, omhulde tabletten 15 mg nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Roter Noscapect kan andere geneesmiddelen beïnvloeden of door andere geneesmiddelen beïnvloed worden, zoals:

  • warfarine, fenprocoumon en acenocoumarol (antistollingsmiddelen)
  • fenytoïne (een anti-epilepticum)
  • tacrolimus en ciclosporine (geneesmiddelen gebruikt om afstoting na een orgaantransplantatie te voorkomen)


Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap
Over het gebruik van noscapine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tot dusver zijn er geen schadelijke effecten bekend. Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Borstvoeding
Noscapine kan terecht komen in de moedermelk. Behandeling met noscapine tijdens de borstvoeding wordt afgeraden, aangezien niet bekend is wat de mogelijke effecten zijn van noscapine.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Noscapine kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en, wat betreft kinderen, het spelen op straat.

Roter Noscapect, omhulde tabletten 15 mg bevat sucrose, glucose en lactose
Eén tablet bevat 65 mg sucrose, 2 mg glucose en 81 mg lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt

Roter Noscapect, omhulde tabletten 15 mg bevat natriumbenzoaat (E211)
Dit geneesmiddel bevat 0,008 mg natriumbenzoaat per tablet. Natriumbenzoaat kan geelzucht (gele verkleuring van de huid en ogen) bij pasgeborenen (jonger dan 4 weken) verergeren

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is noscapinehydrochloridemonohydraat. Eén omhulde tablet bevat 15 mg noscapinehydrochloridemonohydraat. De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, maïszetmeel (gepregelatiniseerd), talk (E553b), magnesiumstearaat, sucrose, natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumwaterstoffosfaat, colloïdaal siliciumdioxide (E551), calciumcarbonaat (licht) (E170), carboxymethylcellulose-natrium (E466), polyethyleenglycol 6000, natriumdocusaat, glucosestroop, polyvidon, cera alba (E901), schellak (E904), carnaubawas (E903), titaandioxide (E171), natriumbenzoaat (E211), indigokarmijn (E132).

Beoordelingen (0)
Roter Noscapect 20 stuks heeft nog geen reviews. Deel uw product ervaring en plaats een review.
Roter Noscapect 20 stuks


Let op!
Dit artikel is een geneesmiddel. We adviseren u dit product alleen te gebruiken als u goed geïnformeerd bent. Lees voor gebruik de bijsluiter (de bijsluiter is online beschikbaar bij het product). BENU verkoopt geen geneesmiddelen aan personen onder de 16 jaar. Wij hanteren een maximale bestelhoeveelheid van 3 verpakkingen.

Gebruik bij Zwangerschap of borstvoeding
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding. Overleg dan voor gebruik van het geneesmiddel met uw arts.

Raadplegen huisarts
Raadpleeg uw huisarts als u langer dan twee weken klachten heeft of als de klachten erger worden. Op benuapotheek.nl vind u betrouwbare informatie over klachten, ziektes en geneesmiddelen.

Heeft u persoonlijk advies nodig?
Wij adviseren u niet verder te gaan met de bestelling van dit geneesmiddel wanneer u nog onbeantwoorde vragen heeft. Voor vragen en advies neem contact op met uw BENU apotheek.

 
Laatst bekeken items