opc_loader

Wensenlijst

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en ontvang €5,- korting*

*Alleen voor nieuwe leden

Primatour Reistabletten 10 stuks

Artikelnr: 13302183

Ter voorkoming en behandeling van wagen-, zee- en luchtziekte.
Klik hier voor de bijsluiter RVG 03178

4,49

Binnenkort weer beschikbaar

Zet op wensenlijst
 •   Gratis verzending vanaf 30 Euro
 •   Klanten waarderen ons met een 8.2
 •   Op werkdagen vóór 17:00 uur besteld, morgen verzonden
Kenmerken
Product type gezondheid:
Reisziekte
Beschrijving

Wat is Primatour en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Primatour bevat een combinatie van twee werkzame stoffen, een kort- en langwerkend antihistaminicum. Beide stoffen zijn werkzaam tegen bewegingsziekte. De werking van Primatour begint na ongeveer 1 uur. U kunt Primatour gebruiken ter voorkoming en behandeling van wagen-, zee- en luchtziekte.

Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem Primatour in ongeveer een half uur voor het begin van de reis.

 • Volwassenen: één tablet;
 • Kinderen ouder dan 6 jaar: een halve tablet;
 • Kinderen van 2 tot 6 jaar: een kwart tablet.


Bij langdurige reizen. 

 • Volwassenen: één tablet, 3 maal per dag;
 • Kinderen ouder dan 6 jaar: een halve tablet, 3 maal per dag.


Ouderen: Er is geen aanpassing van de dosis nodig voor oudere patiënten.

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid (1 glas) water of een andere vloeistof (bijvoorbeeld limonade) worden ingenomen. Neem de tabletten in hun geheel (of in enkele stukken gebroken) in, met de vloeistof. Drink daarna het hele glas leeg. U mag de tabletten niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Gebruik bij kinderen
De veiligheid en werking van Primatour bij kinderen jonger dan 2 jaar is niet vastgesteld.

Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • U bent allergisch voor andere geneesmiddelen uit dezelfde groep (antihistaminica)
 • U heeft de ziekte van Parkinson of heeft last heeft van parkinsonachtige verschijnselen zoals
 • spierspannings- en houdingsveranderingen en onwillekeurige bewegingen
 • U heeft last van een bepaalde vorm van glaucoom (verhoogde oogboldruk, kamerhoekblokglaucoom).


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • U heeft een verhoogde oogboldruk of groene staar (glaucoom)
 • U heeft een aandoening van de uitgang van de maag naar de darm (pylorusstenose)
 • Uw nieren of lever werken minder goed.
 • U heeft prostaatklachten (prostaathypertrofie)
 • U heeft last van aanvallen van benauwdheid, die vaak gepaard gaan met hoesten en het opgeven van
 • slijm (astma bronchiale)
 • U lijdt aan vallende ziekte (epilepsie)
 • U heeft een verhoogde bloeddruk (hypertensie)
 • U lijdt aan een verhoogde werking van de schildklier (hyperthyreoïdie)
 • Uw hart werkt minder goed (hartfalen)
 • Bij ouderen en vrouwen, omdat deze groepen gevoeliger zijn voor cinnarizine, waardoor bepaalde bijwerkingen vaker optreden. Dit is vooral gezien bij doseringen van meer dan 150 mg cinnarizine per dag. De dosering dient dan verlaagd te worden. Bij aanhouding van de bijwerking moet het gebruik van Primatour worden gestopt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Primatour nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • kalmerende middelen (sedativa)
 • alcohol
 • geneesmiddelen die angst of onrust verminderen (anxiolytica)
 • geneesmiddelen die een psychose (het horen of zien van dingen die er niet zijn, waangedachtes,
 • ongewone achterdocht en teruggetrokken gedrag) tegengaan (antipsychotica)
 • bepaalde pijnstillers (opioïden)
 • geneesmiddelen tegen allergie (antihistaminica).


Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?
Gelijktijdig gebruik van alcohol wordt afgeraden, omdat het mogelijk versuffend effect van Primatour daardoor kan worden versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding
Primatour mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het gebruik van Primatour kan sufheid, slaperigheid en duizeligheid veroorzaken en daardoor het coördinatievermogen en reactievermogen verminderen. Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt daarom afgeraden activiteiten te verrichten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer en het bedienen van machines.

Primatour bevat de hulpstoffen lactose en natrium.
Dit middel bevat ongeveer 125 mg lactose per tablet. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Samenstelling

De werkzame stoffen in dit middel zijn cinnarizine en chloorcyclizinehydrochloride. De andere stoffen in dit middel zijn lactose, magnesiumstearaat, maïszetmeel, menthol, polyvinylpyrrolidon 25, saccharoïde natrium 0-water, colloïdaal silicium, talk, chinolinegeel (E 104).

Let op!
Dit artikel is een geneesmiddel. We adviseren u dit product alleen te gebruiken als u goed geïnformeerd bent. Lees voor gebruik de bijsluiter (de bijsluiter is online beschikbaar bij het product). BENU verkoopt geen geneesmiddelen aan personen onder de 16 jaar. Wij hanteren een maximale bestelhoeveelheid van 3 verpakkingen.

Gebruik bij Zwangerschap of borstvoeding
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding. Overleg dan voor gebruik van het geneesmiddel met uw arts.

Raadplegen huisarts
Raadpleeg uw huisarts als u langer dan twee weken klachten heeft of als de klachten erger worden. Op benuapotheek.nl vind u betrouwbare informatie over klachten, ziektes en geneesmiddelen.

Heeft u persoonlijk advies nodig?
Wij adviseren u niet verder te gaan met de bestelling van dit geneesmiddel wanneer u nog onbeantwoorde vragen heeft. Voor vragen en advies neem contact op met uw BENU apotheek.

 

Aanbevolen artikelen:

Laatst bekeken items