opc_loader

Wensenlijst

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en ontvang 5% korting*

*Alleen voor nieuwe leden

Nu gratis bezorging bij Bronchostop Direct!

Livsane Diarreeremmer Loperamide 2mg Capsules 20 stuks

Artikelnr: 16727045

Bij diarree.
Klik hier voor de bijsluiter RVG 123064

4,49
Zet op wensenlijst
 •   Gratis verzending vanaf 30 Euro
 •   Klanten waarderen ons met een 8.2
 •   Op werkdagen vóór 17:00 uur besteld, morgen verzonden
Kenmerken
Product type gezondheid:
Diarree
Beschrijving

WAT IS LIVSANE DIARREEREMMER LOPERAMIDE HCL 2 MG EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Geneesmiddelengroep
Livsane Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg capsules bevatten loperamidehydrochloride. Dat is een stof die te sterk voortstuwende bewegingen van de darm vermindert. Dit middel werkt alleen daar waar het nodig is, namelijk in de darm. Dit middel stopt diarree. Te gebruiken tegen acute of chronische diarree.

 • Acute diarree begint plotseling en is meestal binnen een week over.
 • Chronische diarree is langdurig.


Dit middel wordt gebruikt om de diarree zelf te bestrijden. Het behandelt niet de oorzaak van de diarree. Als de oorzaak van de diarree bekend is, dient deze oorzaak te worden behandeld. Wordt acute diarree na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit middel stopt diarree, meestal binnen enkele uren. De aanbevolen dosering is:

Volwassenen:

Bij acute (plotselinge) diarree
Begin met 2 capsules (4 mg). Neem daarna na elke daaropvolgende losse ontlasting 1 capsule (2 mg), zolang de diarree duurt. Neem nooit meer dan 8 capsules (16 mg) op één dag.

Bij chronische (langdurige) diarree
Begin met 2 capsules (4 mg) per dag. Deze dosis moet worden bijgesteld, totdat u 1 tot 2 maal per dag vaste ontlasting heeft. Meestal wordt dit bereikt met 1 tot 6 capsules (2 tot 12 mg) per dag. U mag nooit meer dan 8 capsules (16 mg) op één dag innemen.

Kinderen ouder dan 8 jaar

Bij acute (plotselinge) diarree
Begin met 1 capsule (2 mg). Geef daarna na elke daaropvolgende losse ontlasting 1 capsule (2 mg), zolang de diarree duurt. Het aantal capsules dat een kind op één dag in mag nemen, is afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind. Zie hiervoor onderstaande tabel. Geef een kind nooit meer dan 8 capsules (16 mg) op één dag.

Bij chronische (langdurige) diarree
Begin met 1 capsule (2 mg) per dag. Deze dosis moet worden bijgesteld, totdat het kind 1 tot 2 maal per dag vaste ontlasting heeft. Meestal wordt dit bereikt met 1 tot 6 capsules (2 tot 12 mg) per dag. Het aantal capsules dat een kind op één dag in mag nemen, is afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind. Zie hiervoor onderstaande tabel. Geef een kind nooit meer dan 8 capsules (16 mg) op één dag.

livsane diarree

Kinderen van 2 tot en met 7 jaar
Kinderen van 2 tot en met 7 jaar mogen geen Livsane Diarreeremmer Loperamide HCL 2 mg capsules gebruiken. Zij dienen loperamide in een andere toedieningsvorm te krijgen waarmee een lagere dosering kan worden gegeven, bijvoorbeeld een drank.

Ouderen
Er is geen aanpassing van de dosis vereist voor ouderen.

Verminderde nierfunctie
Er is geen aanpassing van de dosis vereist bij patiënten met een verminderde nierfunctie.

Verminderde leverfunctie
Dit middel moet voorzichtig gebruikt worden bij patiënten met een verminderde leverfunctie in verband met het risico op bijwerkingen.

Wanneer moet u stoppen met dit middel?

 • stop met het gebruik van dit middel zodra uw ontlasting vaster wordt of zodra er meer dan twaalf uur geen ontlasting meer heeft plaatsgevonden
 • gebruikt u dit middel tegen acute diarree? Als de diarree niet vermindert binnen 48 uur nadat u bent begonnen met het gebruik van dit middel, stop dan met het gebruik van dit middel en neem contact op met uw arts
 • als u dit middel niet op voorschrift van een arts gebruikt, mag u het nooit langer dan 14 dagen gebruiken. Zijn uw klachten na 14 dagen nog niet verdwenen, neem dan contact op met uw arts. Als u dit middel wel gebruikt op voorschrift van uw arts, dan zal de arts de dosis aanpassen als de klachten na 14 dagen nog niet verdwenen zijn
 • als u last krijgt van verstopping of een opgezette buik, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit middel en neem contact op met uw arts


Als u merkt dat dit middel te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik
Neem de capsules in door deze met voldoende vloeistof (bijv. water) door te slikken. Maak de capsules niet open voordat u ze inneemt. U kunt dit middel tijdens de maaltijd of tussen twee maaltijden door innemen.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?
Als u teveel Livsane Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar het ziekenhuis voor advies. De volgende symptomen kunnen optreden: verhoogde hartslag, onregelmatige hartslag, veranderingen in uw hartslag (deze symptomen kunnen potentieel ernstige en zelfs levensbedreigende gevolgen hebben), spierstijfheid, ongecoördineerde bewegingen, sufheid, problemen om te plassen of een zwakke ademhaling. Kinderen reageren sterker op grote hoeveelheden Livsane Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg dan volwassenen. Als een kind teveel inneemt of een van de hierboven genoemde symptomen vertoont, bel dan onmiddellijk een arts.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Wanneer u een dosis gemist heeft, gebruik dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog, tenzij u een normale ontlasting heeft gehad. Neem nooit een dubbele dosis in om zo de vergeten dosis in te halen. Zorg in elk geval dat er minstens twee uur tussen twee innamen zit.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
U kunt zonder bezwaar stoppen met het gebruik van dit middel. Als u dit middel op voorschrift van een arts gebruikt, stop dan niet zonder overleg met uw arts met de behandeling, maar houd u aan het voorschrift van uw arts. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Voor de flacons en tablettencontainer geldt deze datum ook als de verpakking is geopend.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. U mag dit middel nooit geven aan kinderen die jonger zijn dan 2 jaar.
 • De capsules zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar (zie “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).
 • Overgevoeligheid kunt u herkennen aan huiduitslag, jeuk, benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met dit middel en raadpleeg uw arts.
 • als u denkt dat de oorzaak van de diarree een vergiftiging, bijvoorbeeld met een zwaar metaal (zoals kwik, lood of cadmium), zou kunnen zijn.
 • als u een “megacolon” heeft. Dat is een sterk verwijde dikke darm; een ernstige situatie die kan voorkomen bij patiënten met de ziekte van Hirschsprung, de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, te herkennen aan een zeer pijnlijke opgezette buik, koorts en een versnelde hartslag
 • als u eigenlijk een verstopping van de darmen heeft, waardoor er wat waterige ontlasting “doorlekt”. Dit komt voor bij bepaalde darmaandoeningen.
 • als u aanhoudende buikpijn heeft, als u hoge koorts heeft en/of als uw ontlasting slijm en/of bloed bevat. Deze verschijnselen kunnen komen door een voedselvergiftiging of door een infectie of ontsteking van de dikke darm.
 • als u een ernstige darmontsteking heeft (colitis ulcerosa of pseudomembraneuze colitis) die kan zijn ontstaan door het gebruik van bepaalde antibiotica.
 • als u een bacteriële ontsteking van de dikke en/of dunne darm veroorzaakt door invasieve organismen, met inbegrip van Salmonella, Shigella en Campylobacter, heeft.
 • in alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De toediening moet onmiddellijk worden stopgezet bij verstopping of buikzwelling.


Met dit middel wordt alleen de diarree zelf aangepakt, maar niet de oorzaak daarvan. Als de oorzaak bekend is, dan moet die apart worden behandeld, indien mogelijk. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • in geval van een slechte werking van de lever. Wanneer uw lever minder goed werkt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel gaat gebruiken. Misschien moet u goed gecontroleerd worden als u dit middel gebruikt. Bovendien heeft u misschien een andere dosis nodig om bijwerkingen op het zenuwstelsel te vermijden.
 • er bestaat een kans op uitdrogingsgevaar. Als u diarree heeft, verliest u veel vocht (uitdroging). Met dat vocht gaan ook belangrijke andere stoffen verloren. Verschijnselen van uitdroging kunnen zijn: een droge mond, duizeligheid en/of overgeven. Gevaar van uitdroging bestaat vooral bij jonge kinderen en ouderen. Bij hen moet daarom de eerste maatregel bij diarree zijn: het vocht in het lichaam aanvullen en op peil houden. Dat betekent: veel drinken en suiker en zout aanvullen. U kunt bij de apotheek of drogisterij daarvoor een speciaal zout-suikermengsel (ORS genaamd) krijgen, dat in water moet worden opgelost. Vraag uw arts of apotheker hierover om advies.
 • er bestaat een kans op het ontstaan van een darmverstopping. Houd u zorgvuldig aan de aanbevolen dosering. Als u de aanbevolen dosering overschrijdt, bestaat er een kans op darmverstopping. U kunt dit herkennen aan verstopping, een opgezette buik en het doorlekken van waterige ontlasting
 • als u aids patiënt bent. Bij mensen met aids en een ernstige darminfectie (infectieuze-colitis) die loperamide gebruikten (de stof die ook in dit middel zit), zijn enkele gevallen gemeld van toxisch megacolon. Dat is een sterk verwijde dikke darm, te herkennen aan een zeer pijnlijke opgezette buik, koorts en een versnelde hartslag. Stop met dit middel zodra u last krijgt van een opgezette buik.
 • bij afbouwen en stoppen bij chronische diarree. Als u dit middel gebruikt tegen chronische diarree, dan zal uw arts na enige tijd proberen of de dosering bij u kan worden verlaagd of dat met de behandeling kan worden gestopt.
 • Neem dit middel niet in voor een andere aandoening dan waarvoor het bedoeld is (zie rubriek 1) en neem nooit meer in dan de aanbevolen hoeveelheid (zie rubriek 3). Ernstige hartproblemen (symptomen zoals een snelle of onregelmatige hartslag) zijn gerapporteerd bij patiënten die teveel loperamide, de werkzame stof van Livsane Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg hebben ingenomen.


Kinderen van 2 tot en met 7 jaar
Kinderen van 2 tot en met 7 jaar mogen loperamide alleen gebruiken op voorschrift van een arts of onder toezicht van een arts. Houdt u altijd aan de dosering die de arts heeft voorgeschreven. Overigens is dit middel in capsulevorm niet geschikt voor kinderen van 2 tot en met 7 jaar. Zij moeten bijvoorbeeld een drank met loperamide gebruiken om de juiste (lagere) dosis te kunnen innemen.

Kinderen jonger dan 2 jaar
U mag loperamide nooit geven aan kinderen die jonger zijn dan 2 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Livsane Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De volgende middelen kunnen de werking van Livsane Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg versterken, de kans op bijwerkingen verhogen of het effect verminderen:

 • geneesmiddelen met vergelijkbare werking in het lichaam, omdat verwacht wordt dat ze het effect van dit middel kunnen versterken.
 • geneesmiddelen die de darmpassage versnellen, omdat verwacht wordt dat ze het effect van dit middel kunnen verminderen.
 • ritonavir (tegen hiv-infecties).
 • kinidine (behandelen van hartritmestoornissen).
 • oraal desmopressine (behandelen van urine-incontinentie).
 • itraconazol of ketoconazol (behandelen van schimmelinfecties).
 • gemfibrozil (verlagen van cholesterol).


Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Over het gebruik van loperamide tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. De voordelen van een behandeling met dit middel moeten worden afgewogen tegen de potentiële risico’s voordat dit middel wordt gebruikt tijdens de zwangerschap, in het bijzonder tijdens het eerste trimester. Raadpleeg eerst uw arts.

Tijdens de borstvoeding dit geneesmiddel niet gebruiken. Loperamide komt in hele kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Daarom kunt u beter geen loperamide gebruiken als u borstvoeding geeft. Als u toch loperamide gaat gebruiken, stop dan met de borstvoeding. Overleg hierover zo nodig met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij het gebruik van dit middel kan vermoeidheid, duizeligheid of sufheid voorkomen. Voordat u gaat autorijden of gevaarlijke machines gaat bedienen, moet u zich heel bewust afvragen of dat bij u misschien het geval is.

Livsane Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg bevat lactose en zonnegeel FCF
Dit geneesmiddel bevat 112 mg lactose per capsule. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Dit geneesmiddel bevat de azokleurstof zonnegeel FCF. Deze stof kan allergische reacties veroorzaken.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is loperamidehydrochloride. Elke capsule bevat 2 mg loperamidehydrochloride. De andere stoffen in dit middel zijn: Capsule-inhoud: lactosemonohydraat, maïszetmeel, magnesiumstearaat (E572), colloïdaal siliciumdioxide (watervrij) (E551) Capsulewand: zonnegeel FCF (E110), patentblauw (E131), titaandioxide (E171), zwart ijzeroxide (E172), gelatine (E441) Inkt: titaandioxide (E171), schellak (E904), propyleenglycol (E1520), natrium hydroxide (E524), povidon (E1201).

Let op!
Dit artikel is een geneesmiddel. We adviseren u dit product alleen te gebruiken als u goed geïnformeerd bent. Lees voor gebruik de bijsluiter (de bijsluiter is online beschikbaar bij het product). BENU verkoopt geen geneesmiddelen aan personen onder de 16 jaar. Wij hanteren een maximale bestelhoeveelheid van 3 verpakkingen.

Gebruik bij Zwangerschap of borstvoeding
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding. Overleg dan voor gebruik van het geneesmiddel met uw arts.

Raadplegen huisarts
Raadpleeg uw huisarts als u langer dan twee weken klachten heeft of als de klachten erger worden. Op benuapotheek.nl vind u betrouwbare informatie over klachten, ziektes en geneesmiddelen.

Heeft u persoonlijk advies nodig?
Wij adviseren u niet verder te gaan met de bestelling van dit geneesmiddel wanneer u nog onbeantwoorde vragen heeft. Voor vragen en advies neem contact op met uw BENU apotheek.

 

Aanbevolen artikelen: