opc_loader

Wensenlijst

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en ontvang 5% korting*

*Alleen voor nieuwe leden

Nu gratis bezorging bij Prevalin Direct!

Antigrippine Vitamine C Paracetamol 250mg Tabletten 20 stuks

Artikelnr: 13283677

Werkt snel tegen pijn.
Klik hier voor de bijsluiter RVG 06288

5,29
Zet op wensenlijst
 •   Gratis verzending vanaf 30 Euro
 •   Klanten waarderen ons met een 8.2
 •   Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, binnen 2-3 werkdagen bezorgd
Kenmerken
Product type gezondheid:
Griep
Beschrijving

WAT IS ANTIGRIPPINE TABLETTEN MET PARACETAMOL, COFFEÏNE EN VITAMINE C EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

 • Paracetamol heeft een pijnstillende en koortsverlagende werking. Coffeïne kan het effect van paracetamol versterken. Vitamine C kan indirect het weerstandsvermogen van het lichaam verhogen.
 • · Dit middel behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.
 • Dit middel wordt gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid, spierpijn, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, menstruatiepijn, koorts en pijn na vaccinatie.


HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar: De aanbevolen dosering is 2-4 tabletten per keer, iedere 4 tot 6 uur, maximaal 12 tabletten per 24 uur.

Gebruik bij kinderen:
12-15 jaar (41-55 kg): 2 tabletten per keer, 4-6 maal per dag, maximaal 12 tabletten per 24 uur.
9 - 12 jaar : 1½ tablet per keer, iedere 4 tot 6 uur, maximaal 9 tabletten per 24 uur.
6 - 9 jaar: 1 tablet per keer, iedere 4 tot 6 uur, maximaal 6 tabletten per 24 uur.

Voor kinderen beneden 6 jaar wordt Antigrippine tabletten met paracetamol, coffeïne en vitamine C niet aanbevolen, gebruik daarvoor specifieke paracetamol producten voor kinderen.

Wijze van innemen: laat de tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen vallen, goed omroeren en opdrinken. De tablet mag echter ook in zijn geheel doorgeslikt worden.

 • Het minste aantal toedieningen per dag is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.
 • Tussen twee innamen moet minstens 4 uur liggen.
 • Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende geneesmiddelen.
 • De aangegeven dosering niet overschrijden.
 • Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden.
 • Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.
 • Indien de pijn langer dan 5 dagen aanhoudt of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt en indien de klachten verergeren of veranderen, dient u uw arts te raadplegen.
 •  Bij kinderen tot 12 jaar wordt toediening langer dan 3 dagen, zonder uw arts te raadplegen, ontraden.


Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Bewaren beneden 25°C. In de originele verpakking bewaren. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de strip na “EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Indien u zwanger bent of u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.
 • Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende geneesmiddelen.
 • De aangegeven dosering niet overschrijden.
 • Wanneer u lever- of nierfunctiestoornissen heeft.
 • Dit middel bevat 25 mg coffeïne per tablet. Gelijktijdig gebruik van grote hoeveelheden coffeïne bevattende dranken (koffie, thee en bepaalde soft drinks) kan duizeligheid, nervositeit en slapeloosheid veroorzaken, en dient vermeden te worden.
 • Als de symptomen niet verbeteren neem dan contact op met uw arts.
 • Gebruik gedurende de periode dat u borstvoeding geeft dient vermeden te worden.


In geval van chronisch alcoholisme is voorzichtigheid geboden. De dagelijkse dosis voor paracetamol mag dan de 2 gram niet overschrijden. Tijdens de behandeling met dit middel wordt het gebruik van alcohol sterk afgeraden. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt indien u warfarine of andere bloedverdunners gebruikt. Gebruikt u naast Antigrippine tabletten met paracetamol, coffeïne en vitamine C nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Geen bijzonderheden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Zwangerschap
Overmatig gebruik van coffeïne tijdens de zwangerschap kan leiden tot een laag geboorte gewicht of een miskraam. Dit middel bevat coffeïne en wordt afgeraden voor gebruik tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
De werkzame stoffen van dit geneesmiddel worden uitgescheiden in de moedermelk. Hoewel er geen ongewenste effecten gemeld zijn zou coffeïne mogelijk een stimulerend effect hebben op de kinderen die borstvoeding krijgen. Gebruik van dit middel wordt daarom niet aanbevolen voor gebruik gedurende de periode dat u borstvoeding geeft.

Vruchtbaarheid
Er is geen informatie beschikbaar met betrekking tot de effecten van het gebruik van dit middel op de fertiliteit.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit middel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Samenstelling

De werkzame stoffen in dit middel zijn paracetamol, coffeïne en vitamine C. Eén tablet bevat 250 mg paracetamol, 25 mg coffeïne en 25 mg vitamine C.  De andere stoffen in dit middel zijn cellulose (E 460), croscarmellose (E 468), natriumsaccharine (E 954), magnesiumstearaat (E 470B), ethylcellulose (E 462) en povidon (E 1201).

Let op!
Dit artikel is een geneesmiddel. We adviseren u dit product alleen te gebruiken als u goed geïnformeerd bent. Lees voor gebruik de bijsluiter (de bijsluiter is online beschikbaar bij het product). BENU verkoopt geen geneesmiddelen aan personen onder de 16 jaar. Wij hanteren een maximale bestelhoeveelheid van 3 verpakkingen.

Gebruik bij Zwangerschap of borstvoeding
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding. Overleg dan voor gebruik van het geneesmiddel met uw arts.

Raadplegen huisarts
Raadpleeg uw huisarts als u langer dan twee weken klachten heeft of als de klachten erger worden. Op benuapotheek.nl vind u betrouwbare informatie over klachten, ziektes en geneesmiddelen.

Heeft u persoonlijk advies nodig?
Wij adviseren u niet verder te gaan met de bestelling van dit geneesmiddel wanneer u nog onbeantwoorde vragen heeft. Voor vragen en advies neem contact op met uw BENU apotheek.

 

Aanbevolen artikelen: