opc_loader

Menu

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en ontvang 5% korting*

*Alleen voor nieuwe leden

Finimal Paracetamol/Coffeine 500/50mg Tabletten 50 stuks

Artikelnr: 14706423
6,99
 • Gratis verzending vanaf 30 Euro
 • Klanten waarderen ons met een 8.4
 • Op werkdagen voor 17u besteld, binnen 2-3 werkdagen bezorgd

Tijdelijk niet op voorraad

Beschrijving

Wat is Finimal en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Finimal is een pijnstillend en koortsverlagend middel. Pijn is een signaal dat er ergens in het lichaam iets niet optimaal functioneert. Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld letsel, een verkeerde houding, druk of stofwisselingsprocessen. Pijn kan ons hinderen bij onze dagelijkse bezigheden. Ook kan het zijn dat we het deel van ons lichaam waar de pijn zit op een andere manier of helemaal niet gebruiken. Zolang we ons bewust zijn van het feit dat pijn duidt op een niet optimale situatie in het lichaam, is het goed om te weten dat een pijnstiller iets aan de pijn kan doen. Een pijnstiller zoals Finimal kan er voor zorgen dat de pijn snel verdwijnt of dat hevige pijn wat draaglijker wordt. Finimal behoort tot de pijnstillers die geen maag- en darmproblemen veroorzaken.

Koorts is doorgaans een normale reactie op een infectie en kan bijdragen tot bestrijding van de ziektekiemen in het lichaam. Een te hoge lichaamstemperatuur kan nadelig zijn voor het lichaam. Een middel zoals Finimal kan een rol spelen bij het herstel van een normale lichaamstemperatuur. Het vervelende gevoel dat koorts vaak geeft (men kan hevig transpireren en tegelijk rillen van de kou) kan hiermee worden verminderd.

Finimal wordt gebruikt bij hoofdpijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, zenuwpijn, menstruatiepijn, spierpijn, kiespijn en spit.

Hoe gebruikt u dit middel?
De gebruikelijke dosering is als volgt:

Finimal dosering (1)

De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor de kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijdscategorie. De tabletten mogen niet vaker dan om de 4 uur worden toegediend. Bij het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) mag toediening dus pas na 4 uur worden herhaald. De tabletten met een ruime hoeveelheid water doorslikken of de tabletten in deze vloeistof uiteen laten vallen, goed roeren en dan opdrinken. Finimal mag op een lege maag worden ingenomen. Als u bemerkt dat Finimal te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Gebruik Finimal niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25ºC. Gebruik Finimal niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en staat achter 'niet te gebruiken na' of op de doordrukstrip achter ‘exp’. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Indien u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, in geval van:

 • Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren)
 • Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever)
 • Acute leverontsteking (acute hepatitis)
 • Syndroom van Gilbert
 • Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie
 • Hemolytische anemie
 • Uitdroging
 • Ondergewicht of ondervoeding
 • Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur)
 • Alcoholmisbruik
 • Gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die de leverfunctie beïnvloeden.


In geval van hoge koorts, verschijnselen van een nieuwe infectie of aanhoudende klachten dient u contact op te nemen met uw arts of apotheker. Indien u een infectie heeft die ernstig wordt en gepaard gaat met diep, snel en moeilijk ademen, misselijkheid en braken na het innemen van paracetamol dient u onmiddellijk contact op te nemen met een arts als u deze symptomen krijgt. Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. U mag de aanbevolen dosering niet overschrijden. De behandeling dient zo kort mogelijk te zijn in een zo laag mogelijke dosering. Langdurig gebruik van pijnstillers kan mogelijk pijnstiller-afhankelijke hoofdpijn induceren. Als u denkt dat u hier last van heeft, dan moet u stoppen met het innemen van dit geneesmiddel en uw arts raadplegen. Patiënten die lijden aan een maagzweer (ulcus pepticum) of in het verleden een maagzweer hebben gehad en patiënten die last hebben van epileptische aandoeningen, dienen rekening te houden met de mogelijke nadelen van de werking van coffeïne. Gebruik dit geneesmiddel niet gelijktijdig met andere producten die paracetamol bevatten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen
Gebruikt u naast Finimal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Paracetamol kan de testresultaten van verschillende laboratoriumtesten beïnvloeden.

Gebruik van paracetamol met voedsel, drank en alcohol.
De inname van voedsel en drinken heft geen invloed op de werking van paracetamol. Tijdens de behandeling met paracetamol mag u geen alcohol gebruiken. Bij chronisch alcoholgebruik mag de dosis paracetamol per 24 uur niet hoger zijn dan 4 tabletten (2 gram).

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap
Er zijn aanwijzingen dat een overmatig gebruik van coffeïne kan leiden tot een laag geboortegewicht of een miskraam. Als het echt nodig is, mag u Finimal tijdens de zwangerschap gebruiken. Gebruik de laagst mogelijke dosering die de pijn of koorts minder maakt en gebruik het middel zo kort mogelijk. Neem contact op met uw arts of verloskundige als de pijn of koorts niet minder wordt of als u het middel vaker moet innemen.

Borstvoeding
Hoewel paracetamol en coffeïne worden uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen, als u de maximaal aanbevolen doseringen aanhoudt. In de aanbevolen dosering kunt u Finimal voor korte tijd gebruiken als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Finimal heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Samenstelling

De werkzame stoffen in dit middel zijn: paracetamol 500 mg en coffeïne 50 mg. De andere bestanddelen (hulpstoffen) in dit middel zijn: cellulose (E460), natriumstearaat (E470A), colloidaal watervrij silica (E551), aluminiumoxide, natriumzetmeelglycolaat en maïszetmeel. Finimal bevat geen lactose, gluten, zout of suiker.

Let op!
Dit artikel is een geneesmiddel. We adviseren u dit product alleen te gebruiken als u goed geïnformeerd bent. Lees voor gebruik de bijsluiter (de bijsluiter is online beschikbaar bij het product). BENU verkoopt geen geneesmiddelen aan personen onder de 16 jaar. Wij hanteren een maximale bestelhoeveelheid van 3 verpakkingen.

Gebruik bij Zwangerschap of borstvoeding
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding. Overleg dan voor gebruik van het geneesmiddel met uw arts.

Raadplegen huisarts
Raadpleeg uw huisarts als u langer dan twee weken klachten heeft of als de klachten erger worden. Op benuapotheek.nl vind u betrouwbare informatie over klachten, ziektes en geneesmiddelen.

Heeft u persoonlijk advies nodig?
Wij adviseren u niet verder te gaan met de bestelling van dit geneesmiddel wanneer u nog onbeantwoorde vragen heeft. Voor vragen en advies neem contact op met uw BENU apotheek.