opc_loader

Wensenlijst


 

Livsane Wormkuurtabletten Mebendazol 100mg 6 stuks

Artikelnr: 16727053

Ter bestrijding van wormpjes.
Klik hier voor de bijsluiter RVG 111026

2,99
Zet op wensenlijst
  •   Gratis verzending vanaf 30 Euro
  •   Klanten waarderen ons met een 8.1
  •   Op werkdagen vóór 17:00 uur besteld, morgen verzonden
Kenmerken
Product type gezondheid:
Wormen
Beschrijving

Wat is Livsane wormkuurtabletten mebendazol 100 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep
Livsane Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg behoort tot de groep van geneesmiddelen die anthelmintica wordt genoemd. Mebendazol is een middel dat wormpjes kan doden. Het is werkzaam tegen infecties van aarsmaden, spoelwormen, zweep- en mijnwormen. Mebendazol doodt zowel wormen, larven als eieren. In sommige gevallen (voornamelijk zware infecties met mijnwormen of zweepwormen) waarin geen volledige genezing verkregen wordt, vindt er wel een afname van de ei-uitscheiding plaats van ten minste 90%.

Toepassing van het geneesmiddel
Livsane Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg wordt gebruikt bij infecties door aarsmaden, spoelwormen, czweepwormen en mijnwormen.

Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering
De onderstaande dosering geldt zowel voor kinderen vanaf 2 jaar als voor volwassenen. Er hoeft geen speciaal dieet of laxeermiddel te worden voorgeschreven. Indien de worminfectie gepaard gaat met diarree, dient men  tegelijkertijd de verschijnselen hiervan te behandelen. Infecties met aarsmaden: 1 tablet en na 14 dagen opnieuw 1 tablet, zo nodig iedere 14 dagen herhalen. Infecties met spoelwormen, zweepwormen en mijnwormen: 1 tablet ‘s morgens en 1 tablet ‘s avonds, gedurende 3 opeenvolgende dagen. Indien na drie weken geen volledige genezing is verkregen, dient de behandeling te worden herhaald.

Op welke wijze innemen?
De tabletten kunnen met wat water worden ingenomen of gekauwd. Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren. In geval u bemerkt dat mebendazol te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25 °C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
Indien u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

  • Bij kinderen jonger dan 2 jaar. Er is weinig ervaring met het middel bij kinderen jonger dan 2 jaar; het gebruik van mebendazol bij kinderen jonger dan 2 jaar is daarom niet aan te raden.
  • Er hoeft geen speciaal dieet of laxeermiddel te worden gebruikt bij toepassing van mebendazol. Indien de worminfectie gepaard gaat met diarree, moet men ook die diarree behandelen.
  • Om herinfectie na behandeling te voorkomen, dient bij besmetting met aarsmaden het hele gezin te worden behandeld.
  • De hulpstof zonnegeel (E110) kan allergische reacties, waaronder astma, veroorzaken. Overgevoeligheidsreacties komen vaker voor bij personen met overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur.
  • Als u ook metronidazol gebruikt. Combinatie van deze producten kan leiden tot het Stevens-Johnson syndroom (ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking) of toxische epidermale necrolyse (ernstige, plotselinge (overgevoeligheids) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/ vervelling van de huid).


Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Livsane Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Andere geneesmiddelen kunnen de werking van mebendazol beïnvloeden. Dit geldt tevens voor geneesmiddelen die u maar af en toe gebruikt, voor geneesmiddelen die u kort geleden hebt gebruikt en voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen. De opname van sommige geneesmiddelen hangt af van de hoeveelheid zuur in de maag; mebendazol kan de opname van deze geneesmiddelen beïnvloeden. Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan er een wisselwerking optreden met de maagzuurremmer cimetidine.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts, voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Mebendazol kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap, echter gedurende de eerste maanden alleen op advies van uw arts. De mogelijke risico’s bij het voorschrijven van Livsane Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg gedurende de zwangerschap dienen afgewogen te worden tegen de verwachte voordelen van de behandeling. Tijdens de periode van borstvoeding uitsluitend gebruiken na overleg met uw arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en het reactievermogen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Livsane Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg bevat lactose
Heeft uw arts u verteld dat u sommige suikers niet verdraagt? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Livsane Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg bevat de kleurstof zonnegeel FCF Aluminiumlak (E110) Dit kan allergische reacties veroorzaken.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is mebendazol. Elke tablet bevat 100 mg mebendazol. De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat (zie onder rubriek 2 “Livsane Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg bevat lactose”), aardappelzetmeel, natriumzetmeelglycolaat, saccharoïde-natrium, polyvidon (E1202), talk, colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b), sinaasappelsmaakstof, zonnegeel FCF Aluminiumlak (E110) (zie onder rubriek 2 “Livsane Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg bevat de kleurstof zonnegeel FCF Aluminiumlak (E 110)”).

Let op!
Dit artikel is een geneesmiddel. We adviseren u dit product alleen te gebruiken als u goed geïnformeerd bent. Lees voor gebruik de bijsluiter (de bijsluiter is online beschikbaar bij het product). BENU verkoopt geen geneesmiddelen aan personen onder de 16 jaar. Wij hanteren een maximale bestelhoeveelheid van 3 verpakkingen.

Heeft u persoonlijk advies nodig?
Wij adviseren u niet verder te gaan met de bestelling van dit geneesmiddel wanneer u nog vragen heeft die onbeantwoord zijn. Onze deskundige medewerkers zijn bereikbaar op telefoonnummer 035 206 2

Raadplegen huisarts
Raadpleeg uw huisarts als u langer dan twee weken klachten heeft of als de klachten erger worden. Op benuapotheek.nl vind u betrouwbare informatie over klachten, ziektes en geneesmiddelen.

Gebruik bij Zwangerschap of borstvoeding
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding. Overleg dan voor gebruik van het geneesmiddel met uw arts.

 

Aanbevolen artikelen: