opc_loader

Wensenlijst

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en ontvang €5,- korting*

*Alleen voor nieuwe leden

Livsane Laxeertabletten Bisacodyl 5mg 30 stuks

Artikelnr: 16727118

Bij moeilijke stoelgang.
Klik hier voor de bijsluiter RVG 107968

2,49

Binnenkort weer beschikbaar

Zet op wensenlijst
 •   Gratis verzending vanaf 30 Euro
 •   Klanten waarderen ons met een 8.2
 •   Op werkdagen vóór 17:00 uur besteld, morgen verzonden
Kenmerken
Product type gezondheid:
Laxeren
Beschrijving

WAT IS LIVSANE LAXEERTABLETTEN BISACODYL 5 MG EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Bisacodyl behoort tot de groep van geneesmiddelen die contactlaxantia wordt genoemd. Bisacodyl verhoogt onder andere het regelmatige samentrekken van de darm en verhoogt de hoeveelheid water van de darminhoud, waardoor ontlasting sneller en makkelijker plaatsvindt.

U kunt Livsane Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg tabletten gebruiken:

 • Bij kortdurende behandeling van voortdurende (chronische) of steeds terugkerende (habituele) verstopping (obstipatie).
 • Om de ontlasting te vergemakkelijken als dat nodig is, bijvoorbeeld bij aambeien.

 
Uw arts kan u dit middel ook voorschrijven:
Om de darmen volledig leeg te maken als voorbereiding in het ziekenhuis op bepaalde onderzoeken en als voor- en nabehandeling bij bepaalde operaties.

HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
De dosering wordt door de arts voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld; in sommige gevallen kan deze dosering afwijken van de aanbevolen dosering. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw arts. Kinderen van 10 jaar en jonger met chronische obstipatie moeten worden behandeld onder begeleiding van een arts. Bisacodyl mag niet worden gebruikt bij kinderen tot en met 2 jaar.

Verstopping Zoals geldt voor alle geneesmiddelen uit de groep waartoe bisacodyl behoort, dienen Livsane Laxeertabletten Bisacodyl in principe niet langer dan drie dagen achter elkaar te worden gebruikt.

 • Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar: 1-2 tabletten (5-10 mg) per dag vóór het slapen gaan of 1 zetpil (10 mg) voor een directe werking.
 • Kinderen 2 tot 10 jaar: 1 tablet (5 mg) per dag vóór het slapen gaan of 1 zetpil (5 mg) voor een directe werking.


Neem de tabletten bij voorkeur ’s avonds in, zodat de volgende morgen (ongeveer 10 uur na inname) de ontlasting plaatsvindt.

Leegmaken van de darmen in het ziekenhuis Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Om er zeker van te zijn dat de darmen volledig leeg zijn wordt altijd gebruik gemaakt van een combinatie van tabletten en zetpillen.

 • Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar: 2 tabletten (10 mg) op de ochtend en 2 tabletten op de avond voor het onderzoek of de operatie, gevolgd door 10 mg als zetpil op de morgen van de dag waarop het onderzoek of de operatie plaatsvindt.
 • Kinderen van 4 tot 10 jaar: 1 tablet (5 mg) op de avond voor het onderzoek of de operatie, gevolgd door 5 mg als zetpil op de morgen van de dag waarop het onderzoek of de operatie plaatsvindt.


De tabletten in hun geheel (niet kauwen of fijnmaken) innemen met wat vloeistof (geen melk), bijvoorbeeld een glas water. De tabletten niet innemen met melk of maagzuurbindende geneesmiddelen (antacida), omdat dan de omhulling die de tabletten tegen maagzuur beschermt kapot gaat. In geval u bemerkt dat bisacodyl te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u teveel bisacodyl heeft ingenomen kunt u last krijgen van diarree, buikkrampen en een merkbaar verlies van kalium (hypokaliëmie) en andere voor de waterhuishouding van het lichaam belangrijke stoffen (elektrolyten) met als gevolg spierkrampen, zwakte en vermoeidheid. Wanneer u teveel bisacodyl heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u vergeten bent bisacodyl in te nemen dan kunt u dit alsnog zo snel mogelijk doen, als het tijdstip waarop u het had toe moeten dienen niet al te lang voorbij is. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Als u stopt met het gebruik van bisacodyl zullen normaal gesproken geen bijzonderheden optreden. Soms kan de verstopping echter in ernstiger mate terugkeren (dit wordt rebound obstipatie genoemd).

HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking en de blisterverpakking na “Niet te gebruiken na” of “EXP”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na opening van de tablettencontainer nog 6 maanden houdbaar. De tablettencontainer zorgvuldig gesloten houden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor de werkzame stof, bisacodyl, of een andere stof uit de groep waartoe bisacodyl behoort (de zogenaamde triarylmethaanderivaten) of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • In geval van darmafsluiting of darmstilstand (ileus), omstandigheden waarbij onmiddellijk moet worden geopereerd zoals blindedarmontsteking, plotseling optredende ontstekingen van de ingewanden of ernstige uitdroging (dehydratie).
 • Bij plotseling optredende heftige buikpijn.


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • U moet niet meer innemen dan de maximale dosis (zie rubriek 3).
 • Omdat u meer vocht met de ontlasting verliest is het raadzaam per dag minstens 1½-2 liter vocht te drinken.
 • Net zoals bij andere geneesmiddelen die de ontlasting vergemakkelijken moet u dit middel niet dagelijks gedurende een lange periode gebruiken. Dit kan namelijk leiden tot een verlaging van de hoeveelheid kalium in het bloed (hypokaliëmie), een verhoogde afgifte van het hormoon aldosteron (hyperaldosteronisme), nierstenen, langdurende diarree, buikpijn en bij stoppen het erger terugkomen van verstopping (rebound obstipatie). Hypokaliëmie kan weer leiden tot beschadiging van de nieren, te hoge pH van het bloed (metabole alkalose) en spierzwakte.
 • Als het noodzakelijk blijft iedere dag laxeermiddelen te gebruiken. De oorzaak van de verstopping dient dan door onderzoek te worden bepaald.
 • Sommige mensen hebben last gekregen van duizeligheid en/of flauwvallen (syncope).


Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Livsane Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Bij gelijktijdig gebruik van de volgende stoffen met bisacodyl kan wederzijdse beïnvloeding optreden:

 • Melk; bij gelijktijdige toediening van melk kan de omhulling van de tabletten die de inhoud tegen maagzuur beschermt kapot gaan waardoor de tabletten maagklachten kunnen veroorzaken (zie ook de rubriek ‘Waarop moet u letten met eten en drinken?’ hieronder).
 • Plasmiddelen of corticosteroïden (ontstekingsremmende hormoonachtige stoffen die bij o.a. reuma worden gebruikt zoals hydrocortisonacetaat of prednison); gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met grote hoeveelheden bisacodyl kan de kans op het ontstaan van afwijkingen in de elektrolytenbalans (verhouding tussen de totale hoeveelheid lichaamsvocht en daarin opgeloste stoffen) verhogen.
 • Bepaalde middelen die de hartwerking versterken (hartglycosiden, digitalisglycosiden); de gevoeligheid van het hart voor deze geneesmiddelen kan worden verhoogd door verstoring van de elektrolytenbalans (verhouding tussen de totale hoeveelheid lichaamsvocht en daarin opgeloste stoffen) veroorzaakt door gebruik van bisacodyl.
 • Maagzuurbindende geneesmiddelen (antacida); de omhulling die de tabletten tegen maagzuur beschermt kan dan kapot gaan met als mogelijk gevolg maagklachten.


Waarop moet u letten met eten en drinken
Neem de maagsapresistente tabletten niet gelijktijdig in met melk. Hierdoor kan de omhulling van de tabletten die de inhoud tegen maagzuur beschermt kapot gaan waardoor de tabletten maagklachten kunnen veroorzaken.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

Zwangerschap
Over het gebruik van bisacodyl tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om een veilig gebruik te kunnen garanderen. Bisacodyl dient tijdens de zwangerschap alleen gebruikt te worden als de arts dit uitdrukkelijk heeft geadviseerd.

Borstvoeding
Bisacodyl gaat niet over in de moedermelk; het kan daarom zonder bezwaar worden gebruikt in de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet waarschijnlijk dat bisacodyl de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen nadelig beïnvloed.

Livsane Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg bevat lactose en sucrose (sacharose)
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Livsane Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg bevat het conserveermiddel methylparahydroxybenzoaat (E218)
Deze stof kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Livsane Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg bevat de kleurstoffen tartrazine (E102) en zonnegeel FCF (E110)
Deze stoffen kunnen, bij patiënten die overgevoelig zijn, allergische reacties veroorzaken, in het bijzonder bij astmapatiënten.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is bisacodyl. Elke tablet bevat 5 mg bisacodyl. De andere stoffen in dit middel zijn aardappelzetmeel, arabische gom (E414), calciumcarbonaat (E170), celluloseacetaatftalaat, dimethylftalaat, hypromellose (E464), lactose, macrogolglycerolricinoleaat, magnesiumstearaat (E470B), methylparahydroxybenzoaat (E218), montaanglycolwas (E912), zonnegeel FCF (E110), povidon (E1201), propyleenglycol (E1520), sacharose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551), talk (E553B), tartrazine (E102), titaandioxide (E171).

Let op!
Dit artikel is een geneesmiddel. We adviseren u dit product alleen te gebruiken als u goed geïnformeerd bent. Lees voor gebruik de bijsluiter (de bijsluiter is online beschikbaar bij het product). BENU verkoopt geen geneesmiddelen aan personen onder de 16 jaar. Wij hanteren een maximale bestelhoeveelheid van 3 verpakkingen.

Gebruik bij Zwangerschap of borstvoeding
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding. Overleg dan voor gebruik van het geneesmiddel met uw arts.

Raadplegen huisarts
Raadpleeg uw huisarts als u langer dan twee weken klachten heeft of als de klachten erger worden. Op benuapotheek.nl vind u betrouwbare informatie over klachten, ziektes en geneesmiddelen.

Heeft u persoonlijk advies nodig?
Wij adviseren u niet verder te gaan met de bestelling van dit geneesmiddel wanneer u nog onbeantwoorde vragen heeft. Voor vragen en advies neem contact op met uw BENU apotheek.