opc_loader

Wensenlijst

Nurofen Kind Suspensie Suikervrij 100ml

Artikelnr: 15092356

Biedt snel verlichting voor pijn en koorts bij kinderen.
Klik hier voor de bijsluiter RVG 19838

5,99
Zet op wensenlijst
 •   Gratis verzending vanaf 30 Euro
 •   Klanten waarderen ons met een 8.2
 •   Op werkdagen vóór 17:00 uur besteld, morgen verzonden
Kenmerken
Product type gezondheid:
Pijnstilling kind
Beschrijving

Wat is Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie bevat ibuprofen 100 mg/5 ml. Deze stof remt de vorming van bepaalde stoffen in het lichaam (prostaglandines geheten), die betrokken zijn bij pijn, koorts en ontstekingsreacties. Op deze manier vermindert ibuprofen pijn en koorts en remt het ontstekingen. Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie wordt gebruikt voor de behandeling van:

 • koorts
 • matige tot gemiddelde pijn


Hoe gebruikt u dit middel?
Schud de flacon voor gebruik. 5 ml suspensie bevat 100 mg ibuprofen. De maximum totale dosering per dag bedraagt 20-30 mg ibuprofen per kg lichaamsgewicht, verdeeld over 3 of 4 giften. Voor Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie kunt u als richtlijn het volgende aanhouden (het lichaamsgewicht van het kind is hierbij belangrijker dan de leeftijd):

Nurofen voor kinderen suikervrije suspensie is niet geschikt voor toediening aan kinderen jonger dan 3 maanden. Voor kinderen in de leeftijdsgroep van 3-5 maanden dient medisch advies te worden ingewonnen als de symptomen verergeren of binnen 24 uur als de symptomen aanhouden. Als bij kinderen in de leeftijd vanaf 6 maanden en jongeren dit product langer dan 3 dagen nodig is of als de symptomen verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd. Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie mag maximaal 3 dagen gegeven worden. In geval u bemerkt dat Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Kinderveilige sluiting
De flacon wordt geopend door de kinderveilige dop naar beneden te drukken en tegelijkertijd open te draaien in de op de dop aangegeven richting. Om de flacon te sluiten draait u de dop zonder druk uit te oefenen weer dicht.

Gebruiksaanwijzing spuit

 1. plaats de spuit stevig op de geopende fles en schud de flacon goed
 2. om de spuit te vullen, draait u de fles ondersteboven. Terwijl u de spuit op zijn plaats houdt, trekt u voorzichtig aan de oranje zuiger van de spuit tot de aangewezen hoeveelheid (indien de dosering meer dan 5 ml moet zijn, meet u nu eerst 5 ml af)
 3. draai de fles weer terug (spuit boven) en haal de spuit van de fles door er voorzichtig aan te draaien
 4. plaats het uiteinde van de spuit in de mond van het kind en druk de spuit voorzichtig leeg
 5. indien de dosering meer dan 5 ml moet zijn, spoel dan eerst het uiteinde van de spuit onder de kraan af voordat u deze weer op de geopende flacon plaatst voor het afmeten van de resterende hoeveelheid van de dosering


Sluit de flacon na gebruik. Trek de oranje zuiger uit de spuit en spoel de onderdelen af onder warm water. Laat de onderdelen aan de lucht drogen en plaats de oranje zuiger terug in de spuit.

Hoe bewaart u dit middel?
Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie buiten bereik en zicht van kinderen houden. Nurofen voor kinderen suikervrije suspensie bewaren in de originele verpakking. De uiterste gebruiksdatum (maand/jaar) staat aangegeven op het doosje en op het etiket bij ‘Niet te gebruiken na’. Gebruik Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie niet na deze datum. Bewaren beneden 25°C. Houdbaarheid na openen van de fles: 6 maanden.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u overgevoelig bent voor ibuprofen, andere soortgelijke pijnstillers of andere bestanddelen van het product;
 • als u eerder last heeft gehad van benauwdheid, astma, galbulten of een loopneus na gebruik van acetylsalicylzuur of andere soortgelijke pijnstillers;
 • bij een bestaande maagdarmbloeding of maagzweer of als u al eens eerder een maagzweer gehad heeft;
 • bij ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen;
 • gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap.


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Het wordt ontraden Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie langdurig of veelvuldig te gebruiken, tenzij uw arts anders adviseert. Benauwdheid kan zich voordoen bij patiënten die lijden of hebben geleden aan astma of allergische aandoeningen. Maagdarmbloedingen of -zweren/doorbrekingen kunnen optreden en worden niet noodzakelijk voorafgegaan door waarschuwingssignalen en zijn niet voorbehouden aan patiënten met een historie van dergelijke aandoeningen. In het geval van maagdarmbloeding of -zweer moet de behandeling meteen worden stopgezet. Speciale medische supervisie is nodig bij gebruik bij patiënten onmiddellijk na een ingrijpende chirurgische ingreep. Ouderen hebben een verhoogd risico op bijwerkingen. De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste effectieve dosering te gebruiken gedurende de kortst mogelijke tijd. Langdurig gebruik van elk type pijnstiller bij hoofdpijn kan deze hoofdpijn verergeren. Als deze situatie zich voordoet of vermoed wordt, moet men een arts raadplegen en moet de behandeling worden stopgezet. Er bestaat een risico op een nierfunctiestoornis bij uitgedroogde kinderen en jongeren.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met:

 • gegeneraliseerde ontstekingachtige ziekte van de huid (SLE) of gemengde bindweefsel ziekten (mixed connective tissue disease)
 • maagdarm aandoeningen en chronische darmontstekingen (maagdarmzweer, ziekte van Crohn)
 • hoge bloeddruk en/of hartproblemen
 • nieraandoeningen
 • leverfunctiestoornissen
 • een zwangerschapswens
 • waterpokken.


Geneesmiddelen zoals Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling (14 dagen). Wanneer u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt. Er zijn heftige huidreacties gemeld bij het gebruik van dit middel. Stop met het innemen van dit middel en zoek direct medische hulp als u huiduitslag, schade (laesies) aan de slijmvliezen, blaren of andere reacties van allergie krijgt. Dit kunnen de eerste klachten van een zeer ernstige huidreactie zijn.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine en ticlopidine) en bepaalde middelen uit de groep bloeddrukverlagende middelen ACE-remmers (Captopril), β-blokkers, angiotensine II-antagonisten… en zelfs bepaalde andere middelen, kunnen een invloed op de behandeling van ibuprofen hebben, of hierdoor beïnvloed worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt.

Het gebruik van ibuprofen wordt ontraden in combinatie met:

 • acetylsalicylzuur of andere soortgelijke pijnstillers en glucocorticosteroïden omdat deze het risico op bijwerkingen in het maagdarmkanaal kunnen verhogen
 • geneesmiddelen die de bloedstolling tegengaan omdat ibuprofen het effect van deze geneesmiddelen mogelijk zou versterken waardoor er een verhoogde kans op bloedingen is. Ibuprofen moet evenals andere soortgelijke pijnstillers met voorzichtigheid worden gebruikt in combinatie met:
 • geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk en plaspillen omdat ibuprofen het effect van deze geneesmiddelen kan verminderen en er een verhoogd risico op niereffecten is
 • selectieve serotonineheropnameremmers (geneesmiddelen gebruikt bij depressie), aangezien deze het risico van maag-darmbloeding kunnen verhogen.
 • lithium (bij psychische aandoeningen) omdat door ibuprofen het effect van lithium sterker kan zijn • methotrexaat (o.a. bij reuma) omdat door ibuprofen het effect van methotrexaat sterker kan zijn
 • tacrolimus (ter voorkoming van afstotingsreacties na orgaantransplantatie) omdat het risico op niervergiftiging dan verhoogd is
 • ciclosporine (o.a. bij reuma) omdat er beperkte aanwijzingen zijn voor een verhoogd risico op niervergiftiging.


Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap
(Deze rubriek is niet van toepassing op Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie, aangezien het product bedoeld is voor toediening aan kinderen. Desalniettemin wordt hieronder de informatie gegeven over de werkzame stof ibuprofen bij zwangerschap.) Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Vermijd het gebruik van ibuprofen tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap. Gebruik ibuprofen niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding
(Deze rubriek is niet van toepassing op Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie, aangezien het product bedoeld is voor toediening aan kinderen. Desalniettemin wordt hieronder de informatie gegeven over de werkzame stof ibuprofen bij zwangerschap.) Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Als u ibuprofen kortdurend gebruikt in de aangegeven dosering, dan kunt u het gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Vruchtbaarheid
Dit product behoort tot een groep medicijnen (NSAID’s) die bij gebruik de vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden. Dit is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voor kortdurend gebruik van Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig.

Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie bevat maltitol, natrium en tarwezetmeel
Dit middel bevat 2226 mg maltitol per 5 ml. De calorische waarde is 2,3 kcal/g maltitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt. Kan een licht laxerende werking hebben. Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per 5 ml, d.w.z. in wezen ‘natriumvrij’. Dit middel bevat slechts een zeer kleine hoeveelheid gluten (uit tarwezetmeel). Het wordt beschouwd als „glutenvrij” en zal zeer waarschijnlijk geen klachten veroorzaken als u coeliakie heeft. 5 ml bevat niet meer dan 0,225 microgram gluten. Als u allergisch bent voor tarwe (anders dan coeliakie) dient u dit middel niet te gebruiken.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. De andere stoffen in dit middel zijn citroenzuur (E 330), natriumcitraat, natriumchloride, natriumsaccharide, domifenbromide, gezuiverd water, polysorbaat 80 (E 433), maltitolsiroop, glycerine, xanthaangom (E 415), sinaasappelsmaak.

Beoordelingen (0)
Nurofen Kind Suspensie Suikervrij 100ml heeft nog geen reviews. Deel uw product ervaring en plaats een review.
Nurofen Kind Suspensie Suikervrij 100ml


Let op!
Dit artikel is een geneesmiddel. We adviseren u dit product alleen te gebruiken als u goed geïnformeerd bent. Lees voor gebruik de bijsluiter (de bijsluiter is online beschikbaar bij het product). BENU verkoopt geen geneesmiddelen aan personen onder de 16 jaar. Wij hanteren een maximale bestelhoeveelheid van 3 verpakkingen.

Gebruik bij Zwangerschap of borstvoeding
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding. Overleg dan voor gebruik van het geneesmiddel met uw arts.

Raadplegen huisarts
Raadpleeg uw huisarts als u langer dan twee weken klachten heeft of als de klachten erger worden. Op benuapotheek.nl vind u betrouwbare informatie over klachten, ziektes en geneesmiddelen.

Heeft u persoonlijk advies nodig?
Wij adviseren u niet verder te gaan met de bestelling van dit geneesmiddel wanneer u nog onbeantwoorde vragen heeft. Voor vragen en advies neem contact op met uw BENU apotheek.

 

Aanbevolen artikelen:

Laatst bekeken items